Informace o projektu

Název projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií

Název projektu anglicky: Consulting point for the development of cooperation in the area operation innovation and transfer technology

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0094

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání
Oblast podpory: Partnerství a sítě

Žadatel: VŠB-TU Ostrava

Účastníci projektu:

  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
  • KOMA-Servis, s.r.o.
  • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Datum zahájení projektu: 1.10.2009
Datum ukončení projektu: 1.10.2011
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Informační zdroje:


Copyright © 2010 :: login