Stručný obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je navazování partnerství a vytváření sítí, které výrazným způsobem přispějí k posílení vztahů, rozšíření a prohloubení znalostí. Projekt je zaměřen jak na navazování vazeb na horizontální úrovni tj. školami, tak i na vertikální úrovni, zejména směrem k výrobním podnikům.

Klíčovými cíli jsou:

  • vytvoření informačního portálu,
  • kurzy zaměřené na zkvalitnění spolupráce v široké oblasti průmyslového inženýrství,
  • vzdělávací aktivity ke zvýšení spolupráce,
  • vytvoření systému transferu znalostí,
  • videokonference, konference,semináře a workshopy,
  • vznik kontaktního místa.

Cílové skupiny budou seznámeny s nejnovějšími informačními metodami, poznatky a dovednostmi odpovídajícími úrovni vědeckotechnického rozvoje.

Členové cílových skupin na základě informačních sítí získají strategickou výhodu nejen při hledání zaměstnání, ale především taky z hlediska celkového komplexního rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti.

 

Zdůvodnění potřebnosti

Z celosvětového hlediska dochází v podnicích k neustálému vývoji ve všech odvětvích průmyslu. Do výrobních procesů i do řídící sféry výrobních podniků jsou pořizovány nové technologie, stroje, zařízení a dochází k podstatným inovacím, které vyžadují nové znalosti, přístupy i odborníky v daném oboru. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl tento neustálý pokrok zakomponován také do informačního procesu.

V současné době není plně využita kapacita nových informačních technologií, které umožní prohlubovat komunikaci a spolupráci jak na vertikální úrovni, tj. mezi podniky a školami, tak na horizontální úrovni mezi školami.

Potřebnost předkládaného projektu je z hlediska hlubší spolupráce a vytváření sítí žádoucí a nezbytná. Tuto skutečnost potvrzuje současná praxe v průmyslových podnicích, kde buďto jsou aplikovány nové techniky a technologie, případně další inovace, ale jejich možnosti nejsou plně využívány ve prospěch zlepšení efektivnosti podniku, případně jiné.

 


Copyright © 2010 :: login