Základní informace o projektu

Název projektu:

Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií

 

Zkrácený název projektu: Consulting point pro spolupráci

Název projektu anglicky: Consulting point for the development of cooperation in the area operation innovation and transfer technology

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0094

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání
Oblast podpory: Partnerství a sítě

Žadatel projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně; Ústav strojírenské technologie
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
  • KOMA-Servis, s.r.o.
  • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Datum předpokládaného zahájení projektu: 1.10.2009
Datum předpokládaného ukončení projektu: 1.10.2011
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců

Datum skutečného zahájení projektu: 1.10.2009
Datum skutečného ukončení projektu: 30.6.2012
Skutečná doba trvání projektu: 33 měsíců

Název prioritního tématu:

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Předpokládané náklady projektu: 17 066 868,- Kč

 

 

Doporučené informační zdroje

Odkazy:


Copyright © 2010 :: login