Klíčové aktivity projektu

 • Informační webový portál
 • Vzdělávací aktivity ke zvýšení spolupráce - vytvoření systému transferu znalostí
 • Konference, semináře aworkshopy zaměřené na prohloubení spolupráce v oblasti Průmyslového inženýrství

 

V rámci klíčových aktivit jsou připrávovány kurzy v tématických oblastech:

Spolupráce pro uplatnění a zavádění vysoce přesných techologií obrábění

 • Teoretické a aplikační základy technologie I

 • Odborný garant: Prof. Ing. Bohumil BUMBÁLEK, CSc.

  OBSAH

  Historický vývoj vysoce přesných metod obrábění

  Charakteristika a definice soudobých vysoce přesných metod obrábění podle technologií s definovanou geometrií nástroje

  Charakteristika a definice soudobých vysoce přesných metod obrábění podle technologií s nedefinovanou geometrií nástroje

  Fyzikální podstata úběru materiálu - mechaniusmus tvorby třísky a obrobeného povrchu pro kovové a nekovové materiály

  Vliv materiálových vlastností na řezný proces a dosahovanou integritu obrobeného povrchu

  Průběh zatížení nástrojů (silového a teplotního) a zbytkové napjatosti v obrobeném povrchu

  Požadavky na řezné materiály pro vysoce přesné metody obrábění

  Požadavky na nástroje a upínače pro vysoce přesné metody obrábění

  Upínání obrobků při vysoce přených metodách obrábění

  Aplikační příklady uplatnění vysoce přesných metod obrábění v moderní výrobě

 

 • Teoretické a aplikační základy technologie II

 • Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav PROKOP, CSc.

  Definice přesnosti a kvality obrobených ploch, kvantifikace rovinných a prostorových parametrů

  Kontrola jakosti obrobeného povrchu ve výrobním procesu - metody měření přesnosti rozměrů, tvarů, polohy, drsnosti, vlastností povrchové vrstvy

  Statistická interpretace parametrů přesnosti obrobené plochy

  Laboratorní požadavky, přístrojové vybavení pro kontrolu jakosti obrobených povrchů, metodické postupy velmi přesných měření

  Dosažitelná přesnost a ekonomická rentabilita vysoce přesných metod obrábění

  Vliv řezných podmínek na časovou a cenovou náročnost produkce, normování spotřeby práce a výkonů

  Požadavky na obráběcí stroje pro vysoce přesné metody obrábění, tuhost, otáčkové a posuvové rozsahy, výkonové požadavky, stabilita obráběcího procesu, adaptivní  řízení

  Optimalizace procesů vysoce přesného obrábění

  Statistické hodnocení stability velmi přesných výrobních procesů

  Doporučený postup při jejich zavádění a využívání vysoce přesných metod obrábění a měření ve výrobě

 

 

 

Kurz pro uplatnění řízení a programování obráběcích strojů

  Odborný garant: Prof. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc.; Ing. Aleš Polzer, PhD.

  OBSAH

  Základní popis, technická data a ovládání CNC soustruhů, CNC soustružnických center (SPN 12 CNC, SP280SY)

  Základy ISO programování technologie soustružení

  ISO programování technologie třískového obrábění s aplikací cyklů pro soustružení (sinumerik 840D)

  Pokročilé metody programování (parametrické programování, splinová interpolace, speciální funkce)

  Základy dílensky orientovaného programování řídícího systému Sinumerik (Shop Turn) pro moderní CNC soustružnická centra

  Základní popis, technická data a ovládání CNC frézek, základy ovládání pětiosého frézovacího centra (MCV 1210)

  Základy ISO programování technologie frézování

  ISO programování technologie třískového obrábění s aplikací cyklů pro frézování a CNC frézovací centra (Sinumerik 840D, Heidenhain iTNC530)

  Základy dílensky orientovaného programování řídicího systému Sinumerik (ShopMill) pro moderní CNC frézovací centra

  Impementace měření prostřednictvím dotykové a bezdotykové sondy do procesu frézování

  Základy CAD/CAM technologie (3D modelování, programování v CAM prostředí, postprocessing, dálková diagnostika, simulace v řídícím systému (Sinumerik)

 

 


Copyright © 2010 :: login